Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu  07.07.2015 r.  o godz. 12,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Joanny Szedel
na temat: „Ocena właściwości kumulacyjnych owocników grzybów wielkoowocnikowych jako biomarkerów ekspozycji na mangan i żelazo” 
Promotor:      Dr hab. n. techn. Janusz Mirosławski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. med. Halina Milnerowicz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                    Dr hab. n. farm. Grażyna Bieniek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]