Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2015 r. o godz. 1200 w sali nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Anny Gałeckiej
na temat:   „Satysfakcja pacjentów z usług świadczonych w Oddziale i Poradni Nefrologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu im. Prof. Stanisława Szyszko – aspekt medyczny i społeczny”
Promotor:    dr hab. n. med. Teresa Kokot prof. nadzw. SUM
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Muc-Wierzgoń,
                    dr hab. n. med. Barbarę Królak-Olejnik, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]