Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 1000 w Auli budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Johna Callegari

na temat: „Peritoneal dialysis as a mode of treatment of acute kidney injury in the sub-Saharan region of Africa”
Promotor:   prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
                   dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8. 
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest dostępne na stronie:
http://www.sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu/ 

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]