DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

23.06.2015 r. godz. 1230

Lek. Katarzyna WAWRZYNIEC
Promotor:                      Dr hab. n. med.  Aleksandra Kawczyk-Krupka
Temat pracy:                 Wpływ terapii fotodynamicznej na sekrecję wybranych czynników wzrostu wydzielanych przez komórki raka jelita grubego w mikrośrodowisku niedotlenienia

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: A. Gil]