Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej :

23 czerwca 2015 r.           o godz.9.30     lek. Izabella WENZEL-JASIŃSKA
Temat rozprawy:     „Ocena skuteczności farmakologicznego leczenia bólu po operacji pomostowania naczyń wieńcowych z zastosowaniem morfiny i paracetamolu”.
Promotor:    Dr hab.n.med. Dariusz SZURLEJ
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Ewa KUCEWICZ-CZECH
                  Dr hab.n.med. Paweł SOBCZYŃSKI

23 czerwca 2015 r.           o godz. 10.45     mgr Ewa ROJCZYK
Temat rozprawy:     
„ Ocena wpływu leków antypsychotycznych na proces neurogenezy oraz ekspresję czynników oreksygennych i anoreksygennych w podwzgórzu szczura”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Ryszard WIADERKIEWICZ
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Jan KONOPACKI
                   Prof.dr hab.n.med. Ewa OBUCHOWICZ

23 czerwca 2015 r.          o godz. 12.00   lek. Sławomir KUCZKOWSKI
Temat rozprawy:     „ Ocena przydatności optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu rogówki i dopasowaniu hybrydowych soczewek kontaktowych u pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym nieregularnym”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Erita FILIPEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Marta MISIUK-HOJŁO
                   Dr hab.n.med. Agnieszka KUBICKA-TRZĄSKA

23 czerwca 2015 r.       o godz.13.15     lek. Aneta PASIERBEK-KOHUTEK
Temat rozprawy:     „ Stężenia immunoglobuliny IgG4, przeciwciał przeciw laktoferynie i immunoglobuliny E w surowicy w rozpoznawaniu i różnicowaniu IgG4 – zależnej choroby stwardnieniowej”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Marek HARTLEB
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Ewa MAŁECKA-PANAS
                   Dr hab.n.med. Małgorzata ZWOLIŃSKA-WCISŁO

30 czerwca 2015 r.             o godz.9.30     lek. Anida GROSICKA
Temat rozprawy:     „ Stężenie białka D surfaktantu płucnego w surowicy krwi u chorych na twardzinę układową jako potencjalny wskaźnik oceny stopnia zaawansowania śródmiąższowej choroby płuc”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Eugeniusz KUCHARZ
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO
                   Prof.dr hab.n.med. Irena ZIMMERMANN-GÓRSKA

30 czerwca 2015 r.              o godz. 10.45    lek. Łukasz CWALINA
Temat rozprawy:     „ Ocena efektów implantacji soczewki wewnątrzgałkowej Sulcoflex  jako metody korekcji astygmatyzmu u pacjentów z rzekomosoczewkowością”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Ewa MRUKWA-KOMINEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Maria FORMIŃSKA-KAPUŚCIK
                   Prof.dr hab.n.med. Piotr JUROWSKI

30 czerwca 2015 r.             o godz. 12.00    lek. Błażej TRELA
Temat rozprawy:     
„ Porównanie wczesnych i odległych wyników klinicznych implantacji stentów uwalniających  paklitaxel z polimeru biodegradowalnego i trwałego.”
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Paweł BUSZMAN
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Mariusz GĄSIOR
                   Prof.dr hab.n.med. Robert J.GIL

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan WLK 
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]