Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w sali nr 29 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Agnieszki Białek-Dratwy

na temat „Nawyki żywieniowe dzieci oraz ich matek w aspekcie występowania nadwagii otyłości
Promotor:   dr hab. n. med. Teresa Kokot, prof. nadzw. SUM
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Edward Franek  
                   prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska  

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]