DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

30.06.2015 r. godz. 1100
Lek. Nina RUBICZ
Promotor:           Dr hab. n. med. Damian Czyżewski
Temat pracy:      Ocena wyników chirurgicznego leczenia nienowotworowych zwężeń tchawicy

30.06.2015 r. godz. 1230
Lek. dent. Agata GAWRYCHOWSKA
Promotor:           Dr hab. n. med.  Piotr Malara, prof. nzw. Pol. Śl.
Temat pracy:     Właściwości biologiczne raka płaskonabłonkowego jamy ustnej w aspekcie wyników leczenia

30.06.2015 r. godz. 1345
Lek. dent. Waldemar ŚWIDERSKI
Promotor:           Dr hab. n. med.  Piotr Malara, prof. nzw. Pol. Śl.
Promotor pomocniczy:    Dr n. med. Agnieszka Wacławczyk
Temat pracy:       Wpływ parametrów naświetlania na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne dentystycznych materiałów kompozytowych

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: A. Gil]