DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

23.06.2015 r. godz. 900
Lek. Anna GOLENIOWSKA-KRÓL
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Urszula Godula-Stuglik
Temat pracy:      Cytometryczna ocena ekspresji molekuł adhezji komórkowej CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD54 i CD62L na powierzchni granulocytów i monocytów krwi obwodowej u noworodków

23.06.2015 r. godz. 1200
Lek. Katarzyna WAWRZYNIEC
Promotor:           Dr hab. n. med.  Aleksandra Kawczyk-Krupka
Temat pracy:      Wpływ terapii fotodynamicznej na sekrecję wybranych czynników wzrostu wydzielanych przez komórki raka jelita grubego w mikrośrodowisku niedotlenienia

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: A. Gil]