DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

16.06.2015 r. godz. 930
Lek. Joanna BULSA
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Tomasz Szczepański
Temat pracy:     Charakterystyka kliniczna, biologiczna i immunofenotypowa ostrej białaczki limfoblastycznej z rearanżacją genu MLL u dzieci

16.06.2015 r. godz. 1100
Lek. Michał WRÓBEL
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Mariusz Gąsior
Temat pracy:     Analiza porównawcza parametrów klinicznych, angiograficznych i sekcyjnych u chorych z zawałem krwotocznym i niedokrwiennym serca

16.06.2015 r. godz. 1230
Lek. Jacek KIEŁTUCKI
Promotor:           Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk
Promotor pomocniczy:      Dr n. med. Natalia Pawlas
Temat pracy:     Analiza zapisu elektrokardiograficznego u pracowników zawodowo narażonych na związki ołowiu

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: A. Gil]