Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny :


 19 maja 2015 r.          o godz.11.00     lek. Agnieszka MALEC-PLESKACZ
Temat rozprawy:     „ Ocena efektywności korekcji starczowzroczności z wykorzystaniem soczewki wewnątrzgałkowej multifokalno-torycznej u pacjentów z zaćmą i astygmatyzmem”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Ewa MRUKWA-KOMINEK
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Roman GOŚ
                  Prof.dr hab.n.med. Marta MISIUK-HOJŁO

26 maja 2015 r.          o godz.9.30     lek. Andrzej FRANKIEWICZ
Temat rozprawy:     „ Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u chorych z włóknieniem szpiku i ich wpływ na ryzyko wystąpienia zakrzepicy”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med.Grzegorz HELBIG
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Robert KRYSIAK
                  Prof.dr hab.n.med. MarekHUS

26 maja 2015 r.           o godz.10.45     mgr Justyna SZEFLER-DERELA
Temat rozprawy:     „ Wpływ metody Nordic Walking na funkcjonalność ruchową, aktywność codzienną oraz jakość życia chorych na chorobę Parkinsona”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Grzegorz OPALA
Recenzenci:  Dr hab.n.med. Jacek DURMAŁA
                  Prof.dr hab.n.med. Andrzej BOGUCKI

2 czerwca 2015 r.         o godz. 10.45    lek. Adam JANAS
Temat rozprawy:     „ Porównanie odległych wyników angioplastyki balonowej oraz aterektomii u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Paweł BUSZMAN
Recenzenci:  Dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
                  Prof.dr hab.n.med. Andrzej DOROBISZ

2 czerwca 2015 r.        o godz. 12.00    lek. Anna OCHWAŁ-BRZEZINKA
Temat rozprawy:     „ Związek centralnej surowiczej chorioretinopatii z  hiperandrogenizmem młodych kobiet.”
Promotor:    Dr hab.n.med. Paweł MADEJ
Recenzenci:  Prof. dr hab.n.med. Jacek P.SZAFLIK
                  Prof.dr hab.n.med. Anita OLEJEK

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan WLK
 Prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]