DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 7 maja 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

07.05.2015 r. godz. 1030
Lek. Elżbieta BORAWSKA-DZIADEK
Promotor:         Prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Ziora
Temat pracy:    Analiza stanu somatycznego i rozwoju płciowego oraz ocena częstości występowania guzów typu testicular adrenal rest tumor (TART) u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy

07.05.2015 r. godz. 1200
Lek. Barbara DUDA-RASZEWSKA
Promotor:        Prof. dr hab. n. med.  Ewa Żukowska-Szczechowska
Temat pracy:   Polimorfizm genu LRP5 a ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych i zaburzeń metabolicznych

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]