Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  15.05.2015 r.  o godz. 10,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Andrzeja Gałązki
na temat: „Odbiór smaku słonego i słodkiego oraz upodobania pokarmowe u kobiet w ciąży”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                  Dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]