Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

w dniu  14.05.2015 r.  o godz. 9,00
Mgr Tomasza Iwanickiego
na temat: „Warianty polimorficzne i haplotypy genu kodującego 7α-hydroksylazę cholesterolu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Iwona Żak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krawczyk – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
                   Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  14.05.2015 r.  o godz. 11,00
Mgr Tomasza Nowaka
na temat: „Analiza wariantów polimorficznych i haplotypów genu CYBA w patogenezie choroby niedokrwiennej serca”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Iwona Żak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. med. Ewa Grzybowska – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
                  Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawy doktorskie  znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]