DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 5 maja 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

05.05.2015 r. godz. 1030 Lek. Sabina KASPROWSKA
Promotor:                 Prof. dr hab. n. med.  Jerzy Widuchowski
Temat pracy:     Ocena przydatności badania rentgenowskiego i tomografii komputerowej w obrazowaniach przejścia piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

05.05.2015 r. godz. 1200 Lek. Wojciech PELC
Promotor:                  Prof. dr hab. n. med.  Sławomir Kasperczyk
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Natalia Pawlas
Temat pracy:             Wpływ czynników środowiskowych i socjoekonomicznych na stężenie ołowiu we krwi dzieci z terenu województwa śląskiego w latach 1999-2013

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: A. Gil]