DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

30.04.2015 r. godz. 1200 Lek. Anna PUKAS-BOCHENEK
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Urszula Godula-Stuglik
Temat pracy:      Presepsyna jako diagnostyczny biomarker zakażeń u noworodków

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

 
[Przesłano przez: A. Gil]