Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  26.03.2015 r.  o godz. 12,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr inż. Ariela Plewki
na temat: „Diagnostyka różnicowania kardiomiopatii z wykorzystaniem metody multifraktalnej”
Promotor:      Prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:    Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
                    Dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]