DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

12.03.2015 r. godz. 930
Lek. dent. Daniel CIAPIŃSKI
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Iwona Niedzielska
Temat pracy:     Ocena przydatności fibryny bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba

17.03.2015 r. godz. 1100
Mgr Karolina LAU
Promotor:         Prof. dr hab. n. med.  Jadwiga Jośko-Ochojska
Temat pracy:     Bezsenność i zachowania depresyjne wśród lekarzy

17.03.2015 r. godz. 1330
Lek. Tomasz SIREK
Promotor:         Prof. dr hab. n. med.  Krystyna Żwirska-Korczala
Temat pracy:      Analiza usuniętych zmian skórnych w Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej w latach 2009-2012

19.03.2015 r. godz. 1000
Lek. dent. Tomasz STEFAŃSKI
Promotor:           Dr hab. n. med.  Piotr Malara, prof. nadzw. Pol. Śl.
Temat pracy:      Zastosowanie polimerów polisacharydowych jako dodatku do soku pomarańczowego w celu ograniczenia jego potencjału erozyjnego  w stosunku do szkliwa zębów

19.03.2015 r. godz. 1130
Lek. dent. Rafał RÓJ
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Jacek Kasperski
Temat pracy:      Wpływ magnetostymulacji na leczenie przedprotetyczne pacjentów bezzębnych z bólową postacią dysfunkcji narządu żucia

  

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

 

 [Przesłano przez: A. Gil]