Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

10 marca 2015 r. o godz.12.30
lek. Sabina SAPETA
Temat rozprawy: „ Ocena przyżyciowa stanu rogówki w mikroskopii konfokalnej u pacjentów z jaskrą”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Ewa MRUKWA-KOMINEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Jacek  P. SZAFLIK
                   Dr hab.n.med. Bartłomiej J. KAŁUŻNY

17 marca 2015 r. o godz. 9.30   
lek
. Kornel POŚPIECH
Temat rozprawy: „ Spożycie witaminy K2 i stężenie menachinonu w surowicy chorych hemodialzowanych
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Jerzy CHUDEK
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Lucyna OSTROWSKA
                   Prof.dr hab.n.med. Zofia  Irena NIEMIR

24 marca 2015 r. o godz. 9.30   
lek
. Anna STAŃCZYK
Temat rozprawy:  „ Ocena rutynowego szynowania moczowodu nerki przeszczepionej przy użyciu cewnika double-J”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Robert KRÓL
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Wojciech LISIK
                   Prof.dr hab.n.med. Andrzej PARADYSZ

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan WLK
Prof. dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]