Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

24 lutego 2015 r.         o godz. 9.30    lek. Radosław STEPAŃCZAK
Temat rozprawy: „ Ocena częstości zaburzeń stresowych pourazowych, depresji i lęku u ofiar oparzeń w obserwacji 6-miesięcznej”.
Promotor:Prof.dr hab.n.med. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK
Recenzenci:Dr hab.n.med. Piotr GAŁECKI
                   Prof.dr hab.n.med. Anna GRZYWA

24 lutego 2015 r.        o godz. 10.45    lek. Wojciech FIL
Temat rozprawy: „ Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnej angioplastyki tętnic nerkowych połączonej z implantacją stentu w obserwacji odległej”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
Recenzenci:   Prof. dr hab.n.med. Andrzej LEKSTON
                   Prof.dr hab.n.med. Adam WITKOWSKI

24 lutego 2015 r.        o godz. 12.00    lek. Agnieszka JĘDA
Temat rozprawy: 
„ Analiza profilu ekspresji estrogenozależnych genów cytochromu P450 u kobiet z gruczolakorakiem endometrium”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Andrzej WITEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Krzysztof POSTAWSKI
                   Prof.dr hab.n.med. Anita OLEJEK

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]