Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  26.02.2015 r.  o godz. 11,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Magdaleny Kimsa-Dudek
na temat: „Wpływ zmian ekspresji genów procesu zapalnego na infekcyjność i replikację PERV”
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:Dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 /-/Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]