DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2015 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

20.01.2015 r. godz. 900
Lek. Wojciech PAŁASZ
Promotor: Dr hab. n. med.  Katarzyna Ziora
Temat pracy:     Ocena stanu odżywienia uczennic szkół ponadgimnazjalnych miasta Ruda Śląska

20.01.2015 r. godz. 1100
Mgr Wojciech ŁABUŚ
Promotor: Dr hab. n. med.  Marek Kawecki
Temat pracy:      Ocena metod otrzymywania żywego przeszczepu z pozbawionej komórek ludzkiej skóry allogenicznej zasiedlonej hodowanymi in vitro fibroblastami

20.01.2015 r. godz. 1300
Lek. dent. Ewa WALAWENDER
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Ewa Birkner
Temat pracy:     Wpływ kofeiny na aktywność enzymatycznego układu antyoksydacyjnego szczurów poddanych ekspozycji na fluorek sodu

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

 
[Przesłano przez: Agnieszka Gil]