Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

27 stycznia 2015 r.         o godz. 9.30    lek. Olga PIERZCHAŁA
Temat rozprawy: „ Porównanie wybranych wskaźników klasycznej i alternatywnej drogi aktywacji ludzkich monocytów/makrofagów izolowanych z krwi obwodowej zdrowych ochotników w wieku młodzieńczym oraz podeszłym”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Krzysztof ŁABUZEK
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Tomasz  J.GUZIK
                   Dr hab.n.med. Michał HOLECKI

27 stycznia 2015 r.        o godz. 11.00    lek. Ewelina SIKORA-GRABKA
Temat rozprawy: 
„ Stężenie hormonu antymillerowskiego w surowicy u  kobiet z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami oraz we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki”.
Promotor:     Dr hab.n.med.Marcin ADAMCZAK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med.Jolanta MAŁYSZKO
                   Prof.dr hab.n.med. Magdalena KRAJEWSKA

27 stycznia 2015 r.           o godz.12.15     lek. Piotr GOŚCINIEWICZ
Temat rozprawy: 
„ Ocena zastosowania mikroperymetrii w rozpoznawaniu jaskry pierwotnej otwartego kąta”.
Promotor:    Prof.dr hab.,n.med.Wanda ROMANIUK
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Marta MISIUK-HOJŁO
                  Prof.dr hab.n.med. Bożena ROMANOWSKA-DIXON

27 stycznia 2015 r.           o godz.13.30     lek. Michał MILKA
Temat rozprawy: 
„ Kliniczna ocena zastosowania lasera femtosekundowego w chirurgicznym leczeniu stożka rogówki”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Edward WYLĘGAŁA
Recenzenci:  Prof. dr hab.n.med. Wanda ROMANIUK
                  Płk prof. dr hab.n.med. Marek RĘKAS

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]