Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) , odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

03 luty 2014 r. o godz. 12:00 lek. Justyna Jankowska-Szydlik
Temat pracy: „Medyczne i pozamedyczne przyczyny hospitalizacji na oddziałach internistycznych”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Recenzenci: - dr hab. n. med. Jan Szewieczek
- dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

03 luty 2014 r. o godz. 13:00 lek. Sławomir Szydlik
Temat pracy: „Wpływ podawania magnezu na zaburzenia metaboliczne u osób z otyłością brzuszną”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Recenzenci: - dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec
- prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]