DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

23.01.2014 r. godz. 10:00
Lek. Joanna MACHNIK-BRONCEL
Promotor: Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
Temat pracy: Wartość diagnostyczna badań obrazowych w ocenie wybranych guzów kości u dzieci

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

 
[Przesłano przez: Rozwój Kadry]