Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że dnia 11 grudnia br. w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

godz. 12:00   lek. Radosław Norman
Temat pracy: Przepływ w naczyniach zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Motta
Recenzenci:   -  prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
-  prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

godz. 13:00   lek. Dorota Roszkowska  
Temat pracy: Występowanie wariantu C677T genu MTHFR u pacjentów z migreną z aurą i bez aury.
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Motta
Recenzenci:   -  prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
-  prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]