DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

04.12.2014 r. godz. 1000 
Lek. Gabriela BOGDAŁ
Promotor: Dr hab. n. med.  Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.
Temat pracy:     Wpływ czynników perinatalnych i socjoekonomicznych na sposób karmienia niemowląt w pierwszym półroczu życia w powiecie zawierciańskim

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Rozwój Kadry]