Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 4  grudnia 2014 r.  o godz. 1200  w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH

 

Lek. Justyny Kotas-Rusnak
Temat pracy: Retrospektywna analiza wybranych czynników prognostycznych napadów padaczkowych u pacjentów z naczyniowym uszkodzeniem mózgu.
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Motta
Recenzenci:   -  prof. dr hab.n. med. Krystyna Pierzchała
-  prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdzowski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]