Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2014 r.  o godz. 1300 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK O ZDROWIU

Mgr Dariusza Ratajczyka
Temat pracy: Wiedza pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym o przysługujących im prawach – jej stopień i uwarunkowania.
Promotor: dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Recenzenci: 
-  dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak 
-  prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]