Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 3 listopada 2014 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 

Lek. Michała Palucha
Temat rozprawy: Empiryczna antybiotykoterapia w zakażeniach skóry i tkanki podskórnej.
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Madej
Recenzenci:   -  dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc 
                     -  prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]