DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 30 października 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

30.10.2014 r. godz. 1000 Lek. dent. Andrzej DYDUCH
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Stefan Baron
Temat pracy: Ocena korelacji funkcji stawów skroniowo-żuchwowych i napięcia mięśni żwaczowych

30.10.2014 r. godz. 1130 Lek. Karmen CZERNIA-POKRYWKA
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Urszula Godula-Stuglik
Temat pracy: Ocena ekspresji molekuł adhezji komórkowej CD11a, CD11b, CD11c, CD13, CD18, CD54 i CD62L na powierzchni granulocytów i monocytów krwi obwodowej u wcześniaków

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

 
[Przesłano przez: Rozwój Kadry]