Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że dnia 28 października br. w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 9:00   lek. Aneta Walaszek-Gruszka - na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Temat pracy: Ocena wartości prognostycznej ultrasonografii trójwymiarowej oraz 3D Power Doppler w przedoperacyjnym różnicowaniu guzów jajnika.
Promotor:  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Recenzenci:   -   prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
-  prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

godz. 10:30   mgr Ewelina Sobocha  -  na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Jakość życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 18-24 lat.
Promotor:  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Recenzenci:   -  dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
-  dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

godz. 12:00   mgr Izabela Mężyk - na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Jakość życia seksualnego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Promotor:  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta  
Recenzenci:   -  prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
-  dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

godz. 13:30   lek. Sebastian Kołodziej - na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Temat pracy: Uwarunkowania podmiotowe zachowań zdrowotnych polskich lekarzy
Promotor:  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Recenzenci:   -  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
-  dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]