DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

21.10.2014 r. godz. 1030
Lek. dent. Agnieszka McDOWELL
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Marta Tanasiewicz
Temat pracy:     Stan jamy ustnej chorych poddawanych dializom z powodu terminalnej niewydolności nerek

21.10.2014 r. godz. 1200
Lek. Bartłomiej KISZKA
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Ewa Żukowska-Szczechowska
Temat pracy:      Związek między polimorfizmem genów LRP8 i IL-13, płcią, chorobami współistniejącymi i występowaniem nadciśnienia tętniczego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Rozój Kadry]