Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

4 listopada 2014 r.         o godz.9.30     lek. Joanna SZALEWICZ-SZPUNAR
Temat rozprawy:     „ Epidemiologia złamań dalszego końca kości promieniowej w populacji dorosłych mieszkańców miasta Piekary Śląskie w latach 2000-2006.”
Promotor:       prof.dr hab.n.med. Jerzy WIDUCHOWSKI
Recenzenci:    prof. dr hab.n.med. Leszek ROMANOWSKI
prof. dr hab.n.med. Damian KUSZ

4 listopada 2014 r.        o godz.10.45     lek. Grzegorz BORYCZKA
Temat rozprawy:     „ Wpływ pionizacji ciała na stopień tętniczo-żylnego przecieku płucnego krwi u chorych z marskością wątroby kwalifikowanych do leczenia transplantacyjnego”.
Promotor:       prof.dr hab.n.med. Marek HARTLEB
Recenzenci:    prof.dr hab.n.med. Rafał KRENKE
prof.dr hab.n.med. Tomasz MACH

4 listopada 2014 r.         o godz. 12.00    lek. Agnieszka SKOCZYŃSKA
Temat rozprawy:     „ Wpływ przewlekłej niewydolności nerek na odległe wyniki leczenia zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu”.
Promotor:       prof.dr hab.n.med. Andrzej OCHAŁA
Recenzenci:     dr hab.n.med. Anna WNUK-WOJNAR
prof.dr hab.n.med. Leszek BRYNIARSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK
Prof. dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]