Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

21 października 2014 r. o godz. 9.30     lek. Anna KOPIŃSKA
Temat rozprawy:  „ Ocena zależności mobilizacji i  rekonstytucji komórek krwiotwórczych u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych autotransplantacją od liczby komórek CD 26+”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Małgorzata KRAWCZYK-KULIŚ
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Tomasz WRÓBEL
Prof.dr hab.n.med. Andrzej PLUTA

21 października 2014 r. o godz. 10.45    lek. Iwona GRYGORUK-WIŚNIOWSKA
Temat rozprawy:  „ Ocena przydatności wybranych parametrów u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym poddanych autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych(AHSCT)”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Sławomira KYRCZ-KRZEMIEŃ
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Andrzej PLUTA
Dr hab.n.med. Krzysztof JAMROZIAK

28 października 2014 r. o godz. 10.45    lek. Agnieszka BORKOWSKA-KUCZKOWSKA
Temat rozprawy:  „ Ocena wybranych wskaźników protokołu jaskrowego w obrazie optycznej koherentnej tomografii opartej na domenie Fouriera ( FD-OCT ) w diagnostyce jaskry”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Erita FILIPEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Marta MISIUK-HOJŁO
Prof.dr hab.n.med. Piotr JUROWSKI

28 października 2014 r. o godz. 12.00    lek. Bartłomiej BŁASZCZYK
Temat rozprawy:  „ Ocena regeneracji kości czaszki u owiec wspomaganej poli-L/DL-laktydem 80/20  i osoczem bogatopłytkowym”.
Promotor:   Dr hab.n.med. Piotr ŁADZIŃSKI
Promotor pomocniczy: Dr n.med. Krzysztof FICEK
 Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Bogdan CISZEK
Dr hab.n.med. Dariusz JASKÓLSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem Prodziekan WLK
Prof. dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]