DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 14 października 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

14.10.2014 r. godz. 1030
Lek. dent. Katarzyna PUSTUŁKA
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Marta Tanasiewicz
Temat pracy:     Stan korzeni i tkanek przyzębia wierzchołkowego zębów leczonych endodontycznie, poddanych działaniu sił generowanych przez stałe aparaty ortodontyczne

14.10.2014 r. godz. 1200
Lek. stom. Izabela OBERSZTYN
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Marta Tanasiewicz
Temat pracy:     Analiza skuteczności leczenia endodontycznego w ocenie wczesnej i odległej

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Rozwój Kadry]