DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 7 października 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

07.10.2014 r. godz. 1030
Lek. Agnieszka JĘDZURA
Promotor: Dr hab. n. med.  Maria Szczepańska
Temat pracy:  Analiza stężeń leptyny, apeliny, rezystyny w surowicy krwi u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

07.10.2014 r. godz. 1200
Lek. Renata RUMIŃSKA-BUSZ
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Jadwiga Jośko-Ochojska
Temat pracy:  Zmiany zachowań i zaburzenia snu u chorych leczonych onkologicznie

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Rozwój Kadry]