Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 9 października 2014 r. o godz. 1300 w aula Wydziału w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

 lek. Katarzyna Frydrych-Mazur

na temat: „Porównanie efektywności rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego ściany dolnej z uniesieniem odcinka ST i skutecznej angioplastyce wieńcowej leczonych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
                   prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego, Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Z upoważnienia  Dziekana
Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]