Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 6 października 2014 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK O ZDROWIU 

 Mgr Bernadety Kuraszewskiej
Temat rozprawy: Analiza kosztów wybranych chorób przewlekłych i możliwości ich zmniejszenia
Promotor:  dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał   
Recenzenci:   -   prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
                     -   prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]