Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

23 września 2014 r.  o godz.  11.00   lek. Dorota BARCHANOWSKA
Temat rozprawy: „Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego.”
Promotor:     Dr hab.n.med. Erita FILIPEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Alina BAKUNOWICZ-ŁAZARCZYK
Prof.dr hab.n.med. Mirosława GRAŁEK

23 września 2014 r. o godz.12.45     lek. Patrycja NOWAK-MAJDA
Temat rozprawy:  „Ocena kryteriów kwalifikacji do wszczepienia jednojamowego kardiowertera-defibrylatora”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Włodzimierz KARGUL
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Anna WNUK-WOJNAR
Prof.dr hab.n.med. Andrzej LUBIŃSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK/-/ prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]