Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

9 września 2014 r.        o godz. 10.15    lek. Eliza SKAŁA-ZAMOROWSKA
Temat rozprawy:         „ Kliniczna i metaboliczna charakterystyka dzieci z cukrzycą uwarunkowaną mutacjami w genie glukokinazy ”.
Promotor:     Prof. dr hab.n.med. Przemysława JAROSZ-CHOBOT
Promotor pomocniczy : Dr hab.n.med. Grażyna DEJA
Recenzenci:Prof.dr hab.n.med. Ida KINALSKA
Dr hab.n.med. Małgorzata MYŚLIWIEC

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK/-/ prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]