Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  09.07.2014 r.   w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,    odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

o godz. 10,00 
Mgr Marta Plato
na temat: „Profil ekspresji genów estrogenozależnych w raku jelita grubego”
Promotor: Prof.dr hab. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. Maciej Gonciarz – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dr hab. Adam Wilczok – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

o godz. 12,00  
Mgr Agata Piekut
na temat: „Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń rozwojowych (R62) w populacji dzieci                   z terenów o zwiększonym stężeniu wybranych substancji neurotoksycznych” 
Promotor: Dr hab. Ewa Marchwińska-Wyrwał – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof.dr hab. Andrzej Brodziak – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dr hab. Jerzy Stojko – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Rozprawy doktorskie  znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof.dr hab.n.med. Zdzisława Kondera-Anasz

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]