ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. dent. Małgorzaty Fischer

na temat: „Ocena zastosowania preparatu eksperymentalnego o cechach infiltranta dentystycznego
w leczeniu wczesnych zmian próchnicowych w obrębie cementu korzeniowego
Promotor: dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz Chladek
prof. dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/2271/lek-dent-malorzata-fischer
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz
z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/WkKQLlsKRlM

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk