DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

03.07.2014 r. godz. 1100
Mgr Bartłomiej BURZYŃSKI
Promotor: Dr hab. n. med.  Edward Saulicz, prof. nadzw. AWF
Temat pracy: Aktywność mięśni brzucha w obrazie ultrasonograficznym,a wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet

03.07.2014 r. godz. 1300
Lek. Roman LEWANDOWSKI
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Rokicki
Temat pracy: Próba ustalenia schematu leczenia u chorych z późno rozpoznanym zespołem Boerhaave

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.