DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2014 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

01.07.2014 r. godz. 1100
Lek. Anna MACURA
Promotor: Dr hab. n. med.  Jacek Kasperski
Temat pracy: Ocena cech użytkowych protez częściowych odbudowujących braki zębowe, wykonanych z akrylu, acetalu i nylonu

01.07.2014 r. godz. 1400
Lek. Marek OCHMAN
Promotor: Dr hab. n. med.  Dariusz Jastrzębski
Temat pracy: Nordic Walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.