ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 12:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Dawida Szumilasa

na temat: „Lipokalina związana z żelatynazą neurofilów oraz białko uszkodzenia nerek typu 1 jako wskaźnik uszkodzenia nerek w leczeniu onkologicznym pochodnymi platyny"


Promotor:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/2088671, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/2097/lek-dawid-szumilas

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/-6kpDKtWl-4


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik