ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 09:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Bogumiły Sędziak-Marcinek

na temat: „Ocena stref niedokrwienia obwodowej siatkówki u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki leczonych inhibitorami VEGF za pomocą szerokokątnej skaningowej laserowej oftalmoskopii"


Promotor:
dr hab. n. med. Sławomir Teper

Promotor pomocniczy:
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Recenzenci:
dr hab. n. med. Anna Święch
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, prof. WIM
dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska


Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/2148/lek-bogumila-sedziak-marcinek

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/7KlokZMOOqk


Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk