ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 10:15 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Olgi Branickiej


na temat: „sCD48 w alergicznym nieżycie nosa"

Promotor:
Dr hab. n. med. Joanna Glück

Promotor pomocniczy:
Dr n. med. Edyta Jura-Szołtys

Recenzenci:
Dr hab. n. med. Grzegorz Porębski
Dr hab. n. med. Maciej Chałubiński, prof. UM


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, Zabrze /pok. Nr 401.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/cQmCLWyLkGA


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk