ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 09:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. dent. Anny Babczyńskiej-Staszewskiej


na temat: „Skuteczność leczenia zaburzeń rozwojowych szkliwa i próchnicy początkowej – białych plam w zębach stałych metodą infiltracji żywicą Icon"


Promotor:
Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Promotor pomocniczy:
Dr n. med. Lech Borkowski

Recenzenci:
Dr hab. n.med. Anna Jurczak
Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, Zabrze /pok. Nr 401.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/F1jLl2skFx4


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk