ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Katarzyny Gregor

na temat: „Relacje przestrzenne sznuru pępowinowego u płodu w ciąży donoszonej a ultrasonograficzne parametry przepływu krwi w krążeniu matczyno-płodowym"


Promotor:
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Recenzenci:
dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prof. SUM
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 06/.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32 397-65-47, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/2139/lek-katarzyna-gregor

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/e3F6RqRhdtA


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Przemysław Kotyla