ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne


  mgr Klaudii Dąbkowskiej


na temat: Biochemiczne markery obrotu chrzęstnego we krwi dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów leczonych etanerceptem”.


Promotor:
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

Promotor pomocniczy:  
dr n. med. Grzegorz Wisowski

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
dr hab. n. med. Olga Ciepiela


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/ 364 11 45, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: http://sum.edu.pl/nauka/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu oraz https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/xqUKfppS91I


Przewodnicząca Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk